Saturday, April 18, 2015

देवान काणु देवाक दिल्लें.. दॆवाचॆरि भक्ति वरली..

मिगेले सन प्रायॆरि बाप्पान बरोवाणु, "द कोंकणी" म्हळ्ळेले हातबर्पा म्हैनाळारि घल्लेलि एक सनचि पद्य, उडगसांतु थाकूनु सोद्दूनु काळ्ळेलें. मिगेले पोणतेन म्हळ्ळेलें तुमी आयक्काय.. 


No comments: